Arborists

Kas ir arborists?

Arborists, kokkopis, koku ķirurgs ir sertificēts koku speciālists, kas fokusējās kokaugu audzēšanā, apsaimniekošanā un pētīšanā. Arboristi galvenokārt pievēršas atsevišķu augu un koku veselībai un drošībai, nevis mežu apsaimniekošanai, vai koksnes novākšanai. Arborista darba pienākumi atšķiras no mežstrādnieka.

Arboristi iegūst kvalifikāciju, lai praktizētu to dažādos veidos. Daži arboristi ir kvalificētāki, kā citi. Būtiska ir pieredze, lai droši strādātu kokos un ar kokiem. Arboristi mēdz kvalificēties vienā vai vairākās arbokultūras disciplīnās. Piemēram, kokaugu slimību ārstēšanā un kaitēkļu iznīcināšanā vai kāpšanā, koku kopšanā un zāģēšanā. Visas arbokultūras disciplīnas ir saistītas un daži arboristi ir ļoti labi pieredzējuši visās jomās.

Lai kļūtu par arboristu, nepieciešams skoloties un saņemt oficiālu sertifikāciju. Parasti, arboristi, kam ir sertifikāti vienā vai vairākās disciplīnās nepārtraukti turpina sevis izglītošanu un darba tehnikas uzlabošanu. Vairāk par arborista izglītību iespējams uzzināt wikipedia. Latvijā arborista sertifikātu iespējams iegūt Bulduru tehnikumā. Izglītošanās ilgst vienu gadu. Lai iestātos jums jābūt vismaz 17 gadus vecam. Iestāties var uzreiz pēc 9. klases. Pieejama arī neklātienes maksas programma, kuras cena sastāda 1750 eur. Būlduru tehnikumā Jūs apgūsiet 3LKI arborista kvalifikāciju, kā arī motorzāģa un krūmgrieža apliecību, otrās klases augu aizsardzības apliecību.

Mācību moduļi:

 • Dendroloģija
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Augu aizsardzība
 • Apstādījumu veidošana
 • Darbainstrumenti un aprīkojums
 • Koku vainagu veidošana
 • Apstādījumu koku un krūmu kopšana

Kādas zināšanas iegūsiet BDV?

 • Drošas darba vietas iekārtošana
 • Koku stādīšana
 • Koku vainagu veidošana
 • Koku zāģēšana
 • Koku aizsardzība būvlaukumā
 • Specializēta aprīkojuma uzturēšana un izmantošana
 • Darba tiesības
 • Fizisko sagatavību

Nevajag jaukt sertificētu arboristu un neatbilstoši apmācītus koku strādniekus, kas spēj kokus nozāģēt. Daži šādu neatbistoši apmācītu koku strādnieku pakalpojumi ir nepieņemami mūsdienu arbokultūrisma standartos un var būtiski pasliktināt koka veselību, vai pat pilnīgi nogalināt koku. Viens no šādiem veidiem ir koku galotņošana - kokam tiem nozāģētas galotnes vai galvenie stumbi, atstājot nepareizi piezāģētas lielas brūcēs. Tādās brūcēs ātri iemetās kaitēkļu, rodās stumbra trupe un gala rezultātā koks ir jānozāģē pavisam. Zāģēšanas darbi ir jāveic ar noteiktu mērķi, katrs griezums ir brūce un arborists māk veikt pareizus griezumus pareizās vietās, lai lieku reizi netraumētu koku.

Ļoti bieži nesertificētie koku strādnieki neuzņemās nekādu atbildību par sabojāto īpašumus ucc...

Arborista atzinums

Sertificēts arborists (kokkopis) ir tiesīgi veikt kokaugu bīstamības apsekojumus – novērtēt koka vitalitāti, struktūru un izsniegt juridisku dokumentu (arborista atzinums) par konkrēto koku /iem.

Arborista pakalpojumi

Koku vainagu kopšana un vainagu formas veidošana ir nesamērīgi lielu zaru saīsināšana un atvieglošana. Sauso, aizlauzto un slimo zaru apzāģēšana. Piemēram koku vainagu pacelšanu veic, jo apakšējie koku zari bieži traucē infrasruktūrai pilsētās. Darbības pamatā ir zemāko zaru apzāģēšana. Vainagu pacelšanu ieteicams veikt koka agrīnā jaunībā, kad nozāģēto zaru diametrs nepārsniedz 1,5cm. Vainagu retināšana ir selektīva zaru(līdz 5cm) apzāģēšana, ar mērķi palielināt saules gaismas un vēja ienākšanu vainagā.

Koku stādīšana un pārstādīšana Sertificēts arborists zin, kur un kā ir jāstāda noteiktās sugas koks, kādam ir jābūt attālumam starp iestādītajiem kokiem. Lielu koku pārstādīšana ir ilggadīgs process, kas prasa specifiskus sagatavošanas darbus, lai to veiksmīgi spētu iestādīt citā vietā.

Drošības sistēmu uzstādīšana Drošības saites tiek izmantotas gadījumos, ja koks apdraud apkārtējo vidi. Tam tiek izmantotas dinamiskas un statiskas sistēmas, vītnstieņi un troses. Viss atkarīgs no koka.

Bīstamo un avārijas koku zāģēšana Diemžēl ne vienmēr sanāk saglabāt kokus. Reizēm to stāvoklis spiež veikt koka nozāģēšanu. Arborists, izmantojot arborista un alpīnisma inventāru, arborista darba metodes veic bīstamo koka nozāģēšanu. Arboristi zāģē koku kāpjot tajos, uzstādot darbam nepieciešamās drošības un darba sistēmas. Parasti koki tiek zāģēti pakāpeniski un gabalos, ja apkārt esošā vide neļauj koku nozāģēt vienā gabalā. Piemēram, zaru zāģēšana virs ēku jumtiem, kapsētās, apstādījumu tuvumā utt.

Industriālais alpīnisms veic arī dažādus citus darbus augstumā. Piemēram, sniega, sūnu tīrīšanu no dažādiem jumtu segumiem, t.sk. bezazbesta šīferis, metāla jumti un citi industriālie darbi augstumā.

Apzaļumošana un labiekārtošana


www.makeproductions.co.uk